1. Zadatek nie podlega zwrotowi, gdy usługa nie może być wykonana z przyczyn leżących po stronie klienta (np. zmiana terminu wykonania usługi, zmniejszenie wesela czy rezygnacja ze ślubu).
  2. Zmiana terminu na inny dostępny u usługodawcy wiąże się z. z koniecznością wpłaty kolejnego zadatku.
  3. Zadatek jest zwracany w wysokości wpłaconej kwoty, gdy:
    • niewykonanie usługi przez Wykonawcę następuje z powodów od niego niezależnych (np. prawny zakaz prowadzenia działalności fryzjerskiej, zakaz przemieszczania się);
    • gdy żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności (np. nieszczęśliwy wypadek wymagający hospitalizacji, śmierć).
  4. Zwrot dwukrotności zadatku jest możliwy gdy niewykonanie usługi następuje z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy.
  5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zadatek może zostać zwrócony jeśli zrezygnujesz z usługi do 14 dni od jego wpłaty.